Join Dogful Login
  • Thomas Andresen posted an update 3 years, 1 month ago

    Силният пол е този, който извършва началната стъпка в посока на предложениетинициативата за съпружество, дарявайки платинен ритуален халка на жената на живота му. Този партньорски халка е знак на очакваното съжителство,вярност и почтителност. Годежният пръстен с скъпоценни камъни същината му също така начин да представим на останалия свят, че сте едно цяло с участник.годежни пръстени каталогРитуалният халка стой най-често на страната на сърцето, а сватбеният се носи на противоположната – на десницата. Коя страна е отредена за ритуалната и сватбената халка е в заклютителна сметкавъпрос налично предпочитание.Даряването на скъпоценен халка, за изпращането на предложение забракосъчетание е познато още от древността. И до днес тази предание се е запазила и развивала и няма да бъдe оставена и в бъдеще.Ритуалният пръстен се създава от различни сплави. Ежедневно за изработването се употребяват сплави като злато 22 карата или платина 950 също и сребро. За тези, които не желаят да похарчат доста средства, се представят материали като неръждаема стомана, титан и паладий.Най-ниските цени на сплави обаче доста нерядко могат да доведат до неприятни заболявания. Среброто е сплав който НЕ е благоприятен за скъпоценности които слагаме всеки ден да речем черитуални и венчални рингове и тъй като то срочно се поврежда и загубвасобственият си блясък и пленителност. Най-късно след годинаритуалните пръстени от сребро вече са потъмнели,изтъркани са и годнисамо за тъщата. Вашата булка или приятелка заслужава годеженпръстени най- малко от злато 18 карата и разбира се естествените скъпоценен камъки са за харесваниспрямоизкуствения камък.